List of Former Principals

Sl. No. Name From To
1. Mr. G.K SHENAI 01-11-1983 12-05-1990
2. Mr. DINESH KAMATH G 13-05-1990 31-08-2015
3. Mr. MANMOHANA M 01-09-2015 31-12-2016
4. Mr. RANGAYYA SHETTIGAR K 01-01-2017 28-02-2019
5. Mr. MANJUNATH N BHAT 01-03-2019 30-04-2019
6. Mr. K UDAYAKUMAR 01-05-2019 31-03-2021
7. Dr. U. S. THARAKESHWARI 01-04-2021 30-04-2021
8. Mr. P BALAKRISHNA PAI 01-05-2021 31-05-2021
9. Dr. GOVINDA N S 01-06-2021 21-04-2022